Razlikovni kolegiji

Polaznici upisani na studij, a koji prethodno nisu završili studij u području ekonomije, obvezni su položiti ispite razlike iz kolegija Financijske institucije i tržišta, Makroekonomija, Mikroekonomija i Monetarna politika.

Polaznici upisani na studij koji su diplomirali u području ekonomije, ali mijenjaju područje (smjer) također su obvezni položiti ispite razlike iz stručnih kolegija (osim u slučaju kada su već položili ispite iz tih stručnih kolegija na prethodnoj razini studija).