Financijska struktura EU

Nositelj: Prof. dr. sc. Alen Stojanović

Cilj kolegija

Definiranje karakteristika financijskih sektora u zemljama članicama EU. Povijesni razvoj. Harmonizacija propisa i postignuta regulatorna usklađenost. Analiza sustava “kreditnih” institucija. Bankovne strukture. Štedionice i uzajamne – kooperativne štedne depozitne institucije. Sustav “financijskih” institucija: mirovinski fondovi, osiguravatelji života i imovine, investicijski fondovi (UCITS). Državne financijske institucije. Ostale financijske institucije. Izučavanje financijskih tržišta EU. Tržište korporativnih dionica i zadužnica. Tržište državnih zadužnica. Hipotekarna tržišta. Pojašnjenje stupnja harmonizacije sustava plaćanja. Izučavanje učinaka i promjene zbog stvaranja jedinstvenog financijskog tržišta. Provođenje analize relativnog značenja “kreditnih“ i “financijskih” institucija na tržištu EU, kao i komparacija financijskih sektora članica EU.


Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Interpretirati dinamiku europskih integracijskih procesa u području financija.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Analizirati suvremene institucionalne, regulatorne i druge promjene unutar financijskih struktutra EU.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Objasniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o važnosti europskih ekonomskih integracijskih procesa.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Kritička analiza opravdanosti i uspješnosti priključivanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u segmentu financijskih usluga.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Formulacija znanja potrebnih za argumentiranu raspravu o ključnim odrednicama dostignutog stupnja realne konvergencije u segmentu financijskih usluga.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada u području europskih financijskih integracija.