Regulacija i nadzor financijskog sektora

Nositelj: Prof. dr. sc. Anita Pavković

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija je upoznati studente s ključnim principima i načelima regulacije i supervizije pružatelja financijskih usluga. Analizira se regulacija i nadzor kreditnih institucija, institucionalnih investitora, investicijskih društava, financijskih konglomerata i ostalih infrastrukturnih i potpornih sudionika financijskog sektora. Također se analiziraju regulatorni nedostaci prije financijske krize, recentne regulatorne promjene te njihov učinak i odjek na efikasnost poslovanja, strukturu financijskih institucija i sektora i njihovu transformaciju.


Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Analiza postulata regulacije i nadzora financijskog sektora. Interpretacija regulatornih reformi.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Analiza regulatornih okvira kreditnih institucija, institucionalnih investitora, tržišta kapitala i financijskih konglomerata. Interpretacija izazova kapitalnih zahtjeva, likvidnosti i poluge kreditnih institucija. Uloga i primjena ocjena boniteta supervizora i agencija.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Objasniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o važnosti kvalitetne i sveobuhvatne regulacije i nadzora financijskog sektora.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Kritička analiza regulatornih kvalitativnih i kvantitativnih promjena u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Formulacija znanja potrebnih za argumentiranu raspravu o ključnim regulatornim načelima i za interpretiranje regulatornih odredbi u kompetitivnom i promjenjivom financijskom okruženju.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada u području taksonomije regulacije i supervizije financijskog sektora.