O studiju

Poslijediplomski specijalistički studij izvodi se kao dvo-semestrani studij (60 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučilišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova).


Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog poslijediplomskog specijalističkog rada, stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica financijskih institucija i tržišta (univ. spec. oec.)