O studiju

Sveučilišni specijalistički studij izvodi se kao dvo-semestrani studij (60 ECTS bodova) za kandidate sa završenim diplomskim studijem ili integriranim sveučilišnim prijediplomskim i diplomskim studijem čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova.  Iznimno, sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij čijim završetkom je stekla 300 ECTS bodova uz polaganje razlikovnih kolegija.


Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog poslijediplomskog specijalističkog rada, stječe se akademski naziv specijalist/ica financijskih institucija i tržišta (spec. oec.)