Cilj studija

Promjene u poslovnoj filozofiji i menadžmentu banaka, njihovo organizacijsko redefiniranje i prilagođavanje dinamičnim tehnološkim, regulatornim i drugim promjenama, širenje spektra financijskih usluga i primjenjivanih financijskih tehnika, nove poslovne procedure i kanali distribucije nameću potrebu za visokostručnim zaposlenicima sa novim ekspertnim znanjima koji su spremni za cjeloživotno učenje i osposobljeni za najzahtjevnije odlučivanje i odgovornosti u bankarstvu.

Jednaka potreba postoji i u brzorastućem sektoru novih kao i redefiniranih "starih" financijskih institucija, u institucijama tržišta vrijednosnih papira, u nadzornim i kontrolnim tijelima financijskog tržišta, regulatornim tijelima, ali i u nefinancijskim poduzećima i u državnom sektoru.

U program sveučilišnog specijalističkog studija “Financijske institucije i tržišta” ukomponirane su najnovije spoznaje i rezultati recentnih fundamentalnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja koji omogućavaju široko i produbljeno poznavanje suvremenih globalnih financija, ali i specifična specijalistička znanja utemeljena na najboljoj bankovnoj i financijskoj praksi koja su polaznicima nužna za napredovanje i obnašanje rukovodećih položaja u sektoru financijskih usluga.