Financijske usluge II (izabrane teme)

Nositelj: Prof. dr. sc. Alen Stojanović

Cilj kolegija

Izučavanje izabranih tema iz suvremenih financija (bilančna i izvanbilančna sekuritizacija; izvanproračunsko financiranje javnih interesa – izvoz, stambeno zbrinjavanje, studentski krediti, poljoprivreda, mala i srednja poduzeća…; M&A financijskih institucija; metode konsolidacije banaka; financijski informacijski sustavi; zaštita potrošača; zaštita tržišne utakmice; socijalne funkcije banaka; problem malih banaka; vlasnička struktura banaka; problem financijske “isključenosti”; etika u financijama; budućnost bankarstva; …).


Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Izučavanje temeljnih čimbenika, uzroka i posljedica suvremenih promjena u financijama.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Analiza uspješnosti izabranih financijskih institucija u kontekstu izmjenjenih uvjeta poslovanja i porasta konkurencije na tržištu.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Objasniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o važnosti suvremenih pojava u financijama.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Kritička analiza uspješnosti upravljanja bankama i nebankovnim financijskim institucijama u kontekstu njihove potrebe za prilagodbom novim regulatornim i tržišnim zahtjevima.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Formulacija znanja potrebnih za argumentiranu raspravu o ključnim trendovima u suvremenim financijama.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada u području financijskog menadžmenta.