Nebankovne financijske institucije

Nositelj: Izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto

Opis kolegija

Izučavaju se različiti aspekti poslovanja nebankovnih financijskih institucija od njihovog ukupnog financijskog okruženja, zakonskih odredbi, poslovnog modela, izloženosti riziku do suvremenih trendova i digitalizacije. Kolegij zasebno obrađuje investicijske fondove, društva za osiguranje, mirovinske fondove, investicijsko bankarstvo, te ostale nebankovne financijske institucije poput leasing i factoring društava, kreditnih unija, pružatelja platnih usluga, investicijskih društava te ostalih specijaliziranih institucija. U izvedbi nastave posebna pozornost se posvećuje oblicima i vrstama ovih institucija, specifičnostima njihovog upravljanja i regulacije, upravljanju ulaganjima i rizikom ovih institucija, te usporedbi sektora u razvijenim zemljama i u Republici Hrvatskoj. Kroz izučavanje ove discipline polaznike se želi osposobiti za razumijevanje specifičnosti i suvremenog pristupa poslovnom modelu nebankovnih financijskih institucija, perspektive njihova razvoja te pružiti konkretna znanja i vještine potrebne u poslovanju i upravljanju ovim institucijama. Kolegij se izvodi povezujući teorijska i stručna znanja kroz poslovne primjere, ali i simulacije i projektne zadatke.

Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Analizirati upravljanje nebankovnim financijskim institucijama u promjenjivom gospodarskom okruženju. Identificirati rizičnu izloženost, čimbenike profitabilnosti te utjecaj stanja na financijskom tržištu na poslovanje nebankovnih financijskih institucija. Povezati vrste, proizvode i usluge nebankovnih financijskih institucija s potrebama potrošača i društvenog okruženja.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Analizirati bilančne pozicije nebankovnih financijskih institucija i njihov poslovni model. Objasniti njihovu profitabilnost i vrednovati različite pristupe izračunu profitabilnosti. Usporediti karakteristike pojedinih proizvoda nebankovnih financijskih institucija. Povezati ključne regulatorne odredbe i njihov utjecaj na poslovanje nebankovnih financijskih institucija.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Primijeniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o perspektivama i preduvjetima razvoja i učinkovitosti nebankovnih financijskih institucija.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Vrednovati učinkovitost poslovanja nebankovnih financijskih institucija. Utvrditi suvremene trendove u poslovanju pojedinih nebankovnih financijskih institucija.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Analizirati poslovni slučaj ili izabranu temu iz poslovanja nebankovnih financijskih institucija te argumentirati i sintetizirati ostvarene rezultate i zaključke.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada u području vrednovanja poslovanja nebankovnih financijskih institucija.