Korporacijske financije

Nositelj: Prof. dr. sc. Lidija Dedi

Cilj kolegija

Razumijevanje ekonomske vrijednosti i osnova financijskog rezoniranja. Stjecanje osnovnih znanja s područja financijskog menadžmenta. Stjecanje znanja o mjerenju rizika, funkciji cijene kapitala te o postupcima vrednovanja i upravljanja vrijednošću. Stjecanje temeljnih znanja o financijskoj efikasnosti investicijskih projekata i osnovnih metoda njihova vrednovanja. Razumijevanje tokova sredstava u poslovnim procesima i međuovisnost upravljanja sredstvima i načina njihova financiranja. Razumijevanja temeljnih zakonomjernosti korištenja dugova, strukture kapitala i politike dividendi. 


Ishodi učenja