Informacijske tehnologije u bankarstvu

Nositelj: Prof. dr. sc. Ivan Strugar

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija je kod studenata razviti razumijevanje o tome kako informacijsko komunikacijske tehnologije utječu na razvoj društva, ekonomije i bankarstva. Kolegij se bavi informacijskim i komunikacijskim tehnologijama koje se koriste i koje se primjenjuju u bankarskim i financijskim institucijama, načinima i problemima njihovog korištenja. Studenti će se upoznati i steći znanja o širokom spektru tehnologija povezanih sa pohranjivanjem podataka, upravljanju podacima, skladištima podataka, upravljanju klijentima, pozivnim centrima, te razvojem, primjenom i prednostima korištenja mobilnih i internetskih tehnologija i društvenih mreža i njihovom utjecaju na bankarstvo i potrebe različitih kategorija klijenata, na ekonomiju, tržište i društvo.


Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Prepoznati utjecaj informacijske tehnologije na strategiju poslovanja u bankarstvu i osiguranju. Razumjeti odnos tehnološkog razvoja i bankarskog poslovanja, Opisati informacijski sustav banke, Tumačiti međusobni odnos i zavisnost informacijske i komunikacijske tehnologije bankarskog poslovanja, razumjeti tehnološke trendove razvoja u bankarstvu i osiguranju.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Definirati i razlikovati pojmove i primjene baza podataka i spremišta podataka u bankarskom poslovanju, pojam i značaj metapodataka, prepoznati korištenje sustava za upravljanje znanjem u bankarstvu i uloge i važnosti komunikacijskih tehnologija Interneta, intraneta i extraneta u bankarstvu i osiguranju, prepoznati utjecaj blockchain tehnologije i pametnih ugovora u bankarstvu i osiguranju.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Primijeniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o važnosti WEB-a, ključnim obilježjima, utjecaju web dizajna na učinkovitost e-poslovanja, e-novac, pametne kartice, m-plaćanja, zakonska regulativa e-poslovanja.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Izraditi kritički osvrt na primjenjivost i utjecaj IKT tehnologija u bankarstvu i osiguranju.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Primijeniti brojna praktična znanja potrebna za argumentiranje potrebe strateškog pristupa korištenju IKT tehnologija u bankarstvu i osiguranju. Održati prezentaciju o utjecaju IKT tehnologija u bankarstvu i osiguranju.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost suradnje i timskog rada kod prepoznavanja i ocjenjivanja mogućnosti različitih pristupa i načina korištenja IKT tehnologija u poslovnim slučajevima.