Informacijske tehnologije u bankarstvu

Nositelj: Prof. dr. sc. Mario Spremić

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija je kod studenata razviti razumijevanje o tome kako informacijsko komunikacijske tehnologije utječu na razvoj društva, ekonomije i bankarstva. Kolegij se bavi informacijskim i komunikacijskim tehnologijama koje se koriste i koje se primjenjuju u bankarskim i financijskim institucijama, načinima i problemima njihovog korištenja. Studenti će se upoznati i steći znanja o širokom spektru tehnologija povezanih sa pohranjivanjem podataka, upravljanju podacima, skladištima podataka, upravljanju klijentima, pozivnim centrima, te razvojem, primjenom i prednostima korištenja mobilnih i internetskih tehnologija i društvenih mreža i njihovom utjecaju na bankarstvo i potrebe različitih kategorija klijenata, na ekonomiju, tržište i društvo. 


Ishodi učenja