Upravljanje rizicima u financijskim institucijama

Nositelj: Izv. prof. dr. sc. Branka Tuškan Sjauš

Cilj kolegija

Pojmovno odrediti i klasificirati rizike te izloženost rizicima financijskih institucija. Identifikacija i komparativna analiza rizične izloženosti i njenog utjecaja na poslovanje financijskih institucija, instrumenata i tržišta. Metode identifikacije, mjerenja i kontrole rizika. Značajke sustava za upravljanje rizicima. Metode, modeli i strategije aktivnog i pasivnog upravljanja rizicima. Analiza suvremenih alata kontrole i transfera rizika na financijsko tržište – uloga derivativnih financijskih instrumenata i sekuritizacijskih tehnika u upravljanju rizicima. Regulatorni okvir upravljanja rizicima u EU. Regulatorni zahtjevi u vezi s upravljanjem rizicima. Izvješćivanje o izloženosti rizicima.


Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Identificirati, analizirati i usporediti rizike u financijskim institucijama prema njihovom intenzitetu i učestalosti.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Analizom utvrditi i usporediti utjecaj izloženosti rizicima na izabrane pokazatelje poslovanja financijskih instiutucija. Analizirati i ocijeniti prikladnost metoda, modela i strategija upravljanja rizicima u financijskim institucijama.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Primijeniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o značenju i uspješnosti metoda, modela i strategija upravljanja rizicima.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Prezentirati i kritički vrednovati prednosti i nedostatke dosadašnjih modela upravljanja rizicima u financijskim institucijama.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Analizirati poslovni slučaj ili izabranu temu iz područja upravljanja rizicima te argumentirati i sintetizirati ostvarene rezultate i zaključke. Na temelju stečenog znanja formulirati zaključke potrebne za argumentiranu raspravu o učinkovitosti upravljanja rizicima u suvremenom okruženju.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada u području analize metoda, modela i strategija upravljanja rizicima u financijskim institucijama.