Upis studija

Kome je studij namijenjen?

Program studija omogućava usvajanje specijalističkih znanja primjenjivih u svim onim institucijama i tijelima koja pružaju financijske usluge, obavljaju poslove bliske financijskom sektoru ili pružaju pomoćne financijske usluge, a posebno u :

Osim ekonomistima, studij je namijenjen i kandidatima sa završenim diplomskim studijem prava, političkih znanosti, agroekonomije, tehničkih znanosti i ostalih sveučilišnih diplomskih studija, uz uvjet polaganja razlike ispita. 

Uvjeti za upis

Pravo upisa na sveučilišni specijalistički studij „Financijske institucije i tržišta“ imaju osobe koje su stekle visoku stručnu spremu s postignutom prosječnom ocjenom od najmanje 3,5. Kandidati s prosječnom ocjenom nižom od 3,5 mogu se upisati uz dvije preporuke sveučilišnih nastavnika.


Za kandidate koji visoku stručnu spremu nisu stekli na fakultetu ekonomskog smjera, poseban uvjet je da, prije polaganja kolegija po programu specijalističkog studija, polože ispite iz kolegija Financijske institucije i tržišta, Makroekonomija,  Mikroekonomija i Monetarna politika.