Upis studija

Kome je studij namijenjen?

Program studija omogućava usvajanje specijalističkih znanja primjenjivih u svim onim institucijama i tijelima koja pružaju financijske usluge, obavljaju poslove bliske financijskom sektoru ili pružaju pomoćne financijske usluge, a posebno u :

 • poslovnim bankama

 • sektoru osiguranja

 • tvrtkama za poslovanje s vrijednosnim papirima

 • mirovinskim fondovima

 • investicijskim fondovima

 • leasing poduzećima

 • kreditnim unijama i stambenim štedionicama

 • Hrvatskoj narodnoj banci

 • državnim financijskim institucijama i Ministarstvu financija

 • nadzornim i regulatornim tijelima

 • svima kojima će razumijevanje djelovanja financijskih institucija i tržišta olakšati donošenje financijskih odluka.

Osim ekonomistima, studij je namijenjen i kandidatima sa završenim diplomskim studijem prava, političkih znanosti, agroekonomije, tehničkih znanosti i ostalih sveučilišnih diplomskih studija, uz uvjet polaganja razlike ispita.

Uvjeti za upis

Pravo upisa na poslijediplomski specijalistički studij „Financijske institucije i tržišta“ imaju osobe koje su stekle visoku stručnu spremu s postignutom prosječnom ocjenom od najmanje 3,5. Kandidati s prosječnom ocjenom nižom od 3,5 mogu se upisati uz dvije preporuke sveučilišnih nastavnika.


Za kandidate koji visoku stručnu spremu nisu stekli na fakultetu ekonomskog smjera, poseban uvjet je da, prije polaganja kolegija po programu specijalističkog studija, polože ispite iz kolegija Financijske institucije i tržišta, Makroekonomija, Mikroekonomija i Monetarna politika.