Kvantitativne metode u financijama

Nositelj: Prof. dr. sc. Nataša Erjavec

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnošću analize financijskih podataka. U kolegiju se analizira adekvatnost izbora metodologije, te objašnjavaju prednosti i nedostaci različitih metoda analize. Procjena, te interpretacija i usporedba dobivenih rezultata provodit će se na realnim primjerima iz financijske prakse.


Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Izabrati odgovarajuću metodologiju analize. Usporediti različite modele i metode procjene.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Sintetizirati znanje i koncepte odabira i analize financijskih podataka. Primijeniti dobivene rezultate u poslovnom procesu.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Primijeniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o važnosti dobivenih empirijskih rezultata u poslovanju.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Odabrati adekvatnu metodologiju za empirijsko istraživanje. Izraditi kritički osvrt na primjenjivost dobivenih rezultata u realnom poslovnom okruženju.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Održati prezentaciju o provedenom empirijskom istraživanju i dobivenim rezultatima.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada na području rješavanja problema vezanih uz problematiku financijskih podataka.