Ustroj studija

Općenito o ustroju

Studij i diplomu verificirali su Senat Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje. Studij traje dva semestra.

Studenti trebaju položiti četiri obvezna i pet od deset predloženih izbornih predmeta. Uvjet za prijavu i obranu završnog specijalističkog rada, osim položenih ispita, je i izrada jednog seminarskog rada ili obrada poslovnog slučaja.


Nakon izvršenja svih obaveza na studiju kandidati stječu akademski naziv: sveučilišni/a specijalist/ica financijskih institucija i tržišta (spec. oec.)

Izvedba nastave

Način i termini održavanja nastave bit će fleksibilni i prilagođeni studentima sukladno dogovoru. Dosad se nastava održavala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 16.30 do 21.00 sat, u pravilu jedan tjedan mjesečno te kroz 4 odnosno 5 ciklusa nastave u semestru. 


Naglasak tijekom nastave i polaganja kolegija je na studijama slučajeva, različitim radionicama tijekom nastave, rješavanju problemskih zadataka, grupnom radu te razmjeni informacija i ideja. U sklopu nastave također je planiran obilazak izabranih relevantnih financijskih institucija.