Izvedenice

Nositelj: Izv. prof. dr. sc. Davor Zoričić


Cilj kolegija

Produbljivanje znanja na području investicijske analize. Razumijevanje specifičnosti izvedenica kao investicija i međuovisnosti između njihove vrijednosti i vrijednosti vezane imovine. Stjecanje znanja na području vrednovanja terminskih ugovora, korištenja investicijske arbitraže i određivanje prihvatljivih odnosa spot i terminskih cijena. Stjecanje znanja na području vrednovanja opcija korištenjem modela vrednovanja, binarnih postupaka i simulacijskih tehnika. Razumijevanje jednostavnih i složenih investicijskih pozicija u izvedenicama. Sjecanje znanja o zauzimanju investicijskih pozicija s izvedenicama i njihovih naknadnih modifikacija. Ishodi učenja