Izvedenice

Nositelj: Prof. dr. sc. Silvije Orsag

Cilj kolegija

Produbljivanje znanja na području investicijske analize. Razumijevanje specifičnosti izvedenica kao investicija i međuovisnosti između njihove vrijednosti i vrijednosti vezane imovine. Stjecanje znanja na području vrednovanja terminskih ugovora, korištenja investicijske arbitraže i određivanje prihvatljivih odnosa spot i terminskih cijena. Stjecanje znanja na području vrednovanja opcija korištenjem modela vrednovanja, binarnih postupaka i simulacijskih tehnika. Razumijevanje jednostavnih i složenih investicijskih pozicija u izvedenicama. Sjecanje znanja o zauzimanju investicijskih pozicija s izvedenicama i njihovih naknadnih modifikacija.Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Usporediti ključna profitno rizična obilježja izvedenica i standardnih vrijednosnih papira. Analizirati profitno rizična obilježja osnovnih skupina izvedenica.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Analizirati i kvantificirati rizičnost različitih izvedenica. Primijeniti ekonomsku vrijednost, usporedivu vrijednost i vrijednost uvjetovanih tražbina za procjenu vrijednosti i određivanje cijena različitih izvedenica. Izračunati realizirane i očekivane prinose različitih izvedenica.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Primijeniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o važnosti izvedenica.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Izraditi kritički osvrt na aktualne cijene različitih financijskih izvedenica i dati prijedloge za provođenje određenih investicijskih strategija i njihovu implementaciju.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Primijeniti brojna praktična znanja u argumentaciji profitno rizičnih obilježja različitih izvedenica. Prezentirati provedenu analizu pojedinih izvedenica i formiranu preporuku za provođenje određene strategije i njezinu implementaciju.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada na području analize izvedenica.