Kontakti

Voditelji studija

Prof. dr. sc. Alen Stojanović

kabinet: 101

tel: 01 238 3153

e-mail: astojanovic@net.efzg.hr

Prof. dr. sc. Anita Pavković

kabinet: 100

tel: 01 238 3167

e-mail: apavkovic3@net.efzg.hr

Tajnik studija

August Cesarec, mag. oec.

kabinet: B111

tel: 01 238 3390

e-mail: acesarec@net.efzg.hr

Referada za studente poslijediplomskih studija

Sanja Šantek, mag. iur. 

tel: 01 2383 288

e-mail: ssantek@efzg.hr

Ozana Strunje, struč. spec. oec.

tel: 01 2383 219

e-mail: ostrunje@efzg.hr  

Nikolina Nimac

tel: 01 2383 218

e-mail: nnimac@efzg.hr