Središnje bankarstvo i novčana politika

Nositelji: Prof. dr. sc. Marijana Ivanov i Prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

Opis kolegija

Temeljni cilj kolegija je upoznati studente s tokovima emisije i poništavanja novca te ciljevima, zadacima i instrumentima novčane politike. Objašnjavaju se primjeri implementacije monetarne politike u razvijenim velikim ekonomijama u usporedbi s praksom monetarne politike u malim otvorenim zemljama. Analiziraju se prednosti i nedostatci različitih monetarnih strategija, kanali transmisijskog mehanizma monetarne politike, djelotvornost monetarne politike te konvencionalni i nekonvencionalni instrumenti monetarne politike.

Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Kategorizirati i interpretirati proces emisije suvremenog novca i strategije monetarne politike u očuvanju stabilnosti cijena.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Identificirati i analizirati utjecaj promjene neto domaće aktive i neto inozemne aktive na emisiju novca u užem i širem smislu. Objasniti kanale transmisijskog mehanizma monetarne politike i odnose s kretanjima u financijskom sustavu i realnoj sferi ekonomije.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Interpretirati indikatore monetarnih i financijskih uvjeta te rizike za monetarnu i financijsku stabilnost. Identificirati karakter i obilježja monetarne politike te razlike u djelovanju i ciljevima primjene konvencionalnih u odnosu na nekonvencionalne instrumente monetarne politike.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Identificirati pravila i diskrecije u vođenju monetarne politike. Analizirati egzogenost i endogenost novca te međuodnos monetarnih i realnih kretanja kroz istraživanje kauzalnih relacija između varijabla monetarnog, financijskog i realnog sektora.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Održati prezentaciju strategija i instrumenata monetarne politike te djelovanja kanala transmisijskog mehanizma na primjerima različitih ekonomija.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada na području analize obilježja monetarnih sustava i politika središnjih banaka u velikim razvijenim ekonomijama u odnosu na male otvorene ekonomije.