Financijska uslužna djelatnost

Nositelj: Prof. dr. sc. Alen Stojanović

Cilj kolegija

Na studiju se izučavaju konceptualni modeli i fundamentalne kategorije financijskog sustava, njegovih funkcija, veza s realnim sektorom i utjecaja na ekonomiju. Izučavaju se strukture financijskog sektora: financijskih institucija i tržišta, instrumenata i tokova, financijskih tehnika i procedura. Analiziraju se različite aktivnosti banaka i nebankovnih financijskih posrednika i principa njihovog poslovanja. Provodi se komparativna analiza financijskih sustava, novije promjene i kretanja u suvremenim financijama. Objašnjenje suvremene financijske servisne industrije sa ekonomskog, tržišno – konkurentskog i regulatornog gledišta.


Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Izučavanje temeljnih karakteristika i funkcija financijskog sustava, poslovanja financijskih institucija i tržišta.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Analiza strukture aktive (plasmana), pasive (izvora sredstava) različitih financijskih institucija. Usporedba i interpretacija njihovih sličnosti i razlika.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Objasniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o važnosti izabranih financijskih institucija, mehanizama i tehnika eksternog financiranja.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Kritička analiza uspješnosti poslovanja financijskih institucija i njihove uloge u gospodarstvu.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Formulacija znanja potrebnih za argumentiranu raspravu o ključnim odrednicama razvoja i promjena suvremenih financijskih struktura.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada u području financijskog menadžmenta.