Bankovni menadžment

Nositelj: Prof. dr. sc. Alen Stojanović

Cilj kolegija

Identificiranje ciljeva, determinanti i načela upravljanja bankom, zadataka bankovnog menadžmenta. Kolegij analizira oblike, troškove i rizike izvora sredstava i upravljanje kapitalom banaka, strukturiranje aktive, upravljanje kreditnim portfoliom i investicijama banaka. Provodi se analiza izvora nekamatnih prihoda i troškova, trezorskog menadžmenta, ALM-a i upravljanja ključnim rizicima u poslovanju banaka. Izučava se metodologija određivanja cijena usluga, kao i vrednovanja banaka. Također se pojašnjava važnost strategijskog planiranja, upravljanja kadrovima, bankovnog marketinga, informacijskog sustava i drugih pitanja upravljanja. Simulacije i studij slučajeva.


Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Analiza načela upravljanja bankom i zadataka bankovnog menadžmenta. Usporedba i sinteza raznovrsnih aspekakta upravljanja bankom.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Analiza strukture aktive (plasmana), pasive (izvora sredstava) i izvanbilančnog poslovanja banaka. Usporedba i interpretacija modela upravljanja rizicima.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Objasniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o važnosti kvalitetnog i sveobuhvatnog upravljanja bankama.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Kritička analiza upravljanja bankovnim poslovima i rizicima. Interpretacija modela vrednovanja banaka.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Formulacija znanja potrebnih za argumentiranu raspravu o ključnim poslovim procesima banaka i za prezentiranje poslovnih odluka i informacija u kompetitivnom financijskom okruženju.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada u području bankovnog menadžmenta.