Računovodstvo i revizija financijskih institucija

Nositelji: Prof. dr. sc. Lajoš Žager i prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ

Cilj kolegija

Temeljni cilj ovog kolegija je upoznati studente s teoretskim, metodološkim, regulatornim i praktičnim okvirom računovodstva i revizije financijskih institucija. U okviru ovog kolegija analiziraju se i obrađuju računovodstveni standardi koji se bave financijskim instrumentima i poslovnim kombinacijama pri čemu se naglasak daje na financijske institucije. Studenti stječu znanja o vrstama financijskih instrumenata i njihovim obilježjima, te se prezentira njihov računovodstveni tretman, kao i znanja o konsolidiranim financijskim izvještajima i postupcima izrade konsolidiranih financijskih izvještaja. Studenti će se također upoznati s procesom revizije financijskih izvještaja, pri čemu će ponovno naglasak biti na specifičnostima financijskih institucija kao subjektima od javnog interesa. Prezentirat će se prednosti i nedostaci pojedinih metoda prikupljanja revizijskih dokaza te ilustrirati kako se analitički postupci mogu koristiti kao upozoravajući signali na postojanje prijevara u financijskim izvještajima. 


Ishodi učenja