Financijska tržišta i investicijska analiza

Nositelj: Izv. prof. dr. sc. Bojana Olgić Draženović i Izv. prof. dr. sc. Branka Tuškan Sjauš

Cilj kolegija

Povezati spoznaje o strukturi i vrstama financijskih tržišta. Kategorizirati, analizirati i usporediti funkcije i vrste financijskih tržišta uz poseban osvrt na tržište vrijednosnih papira. Objasniti mjesto i ulogu investicijske analize. Usporediti metode analize vrijednosnih papira i trgovanja vrijednosnim papirima. Analizirati i interpretirati portfolio teoriju te rizike ulaganja i trgovanja vrijednosnim papirima. Pripremiti polaznike za profesionalno sudjelovanje na tržištima vrijednosnih papira u RH, EU i svijetu.Ishodi učenja

  • Razviti specifična znanja u odabranom području: Analizirati vrste i funkcije financijskih tržišta uz poseban osvrt na tržište i analizu vrijednosnih papira u kontekstu suvremenih promjena.

  • Upotrijebiti specifična znanja u odabranom području: Usporediti ulogu i značenje nacionalnih i međunarodnih financijskih tržišta. Analizirati burzovno poslovanje. Interpretirati sudjelovanje i ulogu različitih financijskih institucija na pojedinim financijskim tržištima. Analizirati rizike ulaganja na financijskim tržištima.

  • Demonstrirati osoban profesionalni razvoj: Primijeniti znanstvene i stručne argumente u kritičkoj raspravi o ulozi i značenju financijskih tržišta te važnosti kvalitetne i sveobuhvatne investicijske analize i vrednovanja vrijednosnih papira.

  • Demonstrirati sposobnost provođenja visoko kvalitetnih istraživanja i analiza: Vrednovanje i usporedba učinkovitosti financijskih tržišta. Analiza tržišta obveznica, dionica i izvedenih vrijednosnih papira. Usporedba vrijednosnih papira u SAD, Europi, tranzicijskim zemljama i u RH.

  • Razviti komunikacijsko prezentacijske vještine: Analizirati poslovni slučaj ili izabranu temu iz područja financijskih tržišta i investicijske analize te argumentirati i sintetizirati ostvarene rezultate i zaključke. Na temelju stečenog znanja formulirati zaključke potrebne za argumentiranu raspravu o vrednovanju i suvremenim promjenama vrijednosnih papira.

  • Razvoj društvene mreže: Demonstrirati sposobnost timskog rada u području analize financijskih tržišta i vrijednosnih papira.